Iradokizunak:
"Tripi trapa tron" » "Tripi traka tron"