Iradokizunak:
"Su tanta Gaumin " » "Su kanta Gaumin ", "Su santa Gaumin ", "Su anta Gaumin "
1
2